Медицина - действительно самая благородная из всех искусств. (Гиппократ)

Главное лекарство в медицине это доктор. (Энтони Кемпински)

Расписание 2 курс «Лечебное дело»

УТВЕРЖДАЮ
Директор Карагандинского областного высшего
сестринского колледжа Ахмадишин И.М.
«_04_»____01____2019 г.

С 19/I – 31/V – 2019 год

С 1/VI – 14/VI- ПО

С 15/VI – 21/VI- экзамены

II – 1 «Мейіргер ісі»

Предметы

I п/г

II п/г

Информатика

24

4х6

Акедилова Н.К.

2/V – 10/V

Акедилова Н.К.

11/III – 16/III

Основы психологии и коммуникативные навыки

36

4х9

Куанышбекова А.Н.

28/I – 6/II

Куанышбекова А.Н.

7/II – 16/II

Анатомия

64

4х16

Абдигулова П.К.

11/III – 1/IV

Абдигулова П.К.

6/IV – 24/IV

Физиология

40

4х10

Сулейменов Т.Т.

19/IV – 30/IV

Сулейменов Т.Т.

28/I – 7/II

Медицинская биология и генетика

60

4х15

Аяпбергенова А.А.

2/IV – 18/IV

Ибраева Б.С.

16/III – 5/IV

Основы сестринского дела

88

4х22

 

Шакенова К.Т.

4/V – 31/V

Алтынбеков М.Б.

25/IV – 23/V

II – 2 «Мейіргер ісі»

Предметы

I п/г

II п/г

Информатика

24

4х6

Акедилова Н.К.

28/II – 6/III

Акедилова Н.К.

5/IV – 11/IV

Основы психологии и коммуникативные навыки

36

4х9

Куанышбекова А.Н.

18/II – 27/II

Куанышбекова А.Н.

28/II – 11/III

Анатомия

64

4х16

Абдигулова П.К.

14/V – 31/V

Абдигулова П.К.

13/III – 4/IV

Физиология

40

4х10

Сулейменов Т.Т.

2/V – 15/V

Сулейменов Т.Т.

16/V – 27/V

Медицинская биология и генетика

60

4х15

Аяпбергенова А.А.

7/III – 28/III

Копобаев А.С.

11/II – 27/II

Основы сестринского дела

88

4х22

 

Алтынбеков М.Б.

5/IV – 30/IV

Кенжебаев О.Е.

12/IV – 10/V

 

С 19/I – 31/V – 2019год

С 1/VI – 14/VI- ПО

С 15/VI – 21/VI- экзамены

II – 3 «Сестринское дело»

Предметы

I п/г

II п/г

Информатика

24

4х6

Жумадилов А.Г.

18/III – 27/III

Жумадилов А.Г.

28/III – 3/IV

Основы психологии и коммуникативные навыки

36

4х9

Соловьева Л.В.

21/II – 2/III

Соловьева Л.В.

12/IV – 22/IV

Анатомия

64

4х16

Темникова Н.А.

1/IV – 18/IV

Темникова Н.А.

4/II – 21/II

Физиология

40

4х10

Бикетова Л.А.

4/III – 15/III

Бикетова Л.А.

22/II – 5/III

Медицинская биология и генетика

60

4х15

Ибраева Б.С.

4/II – 20/II

Ибраева Б.С.

6/III – 27/III

Основы сестринского дела

88

4х22

 

Кожахметова А.Т.

3/V – 30/V

Черненко С.В.

3/V – 30/V

II – 4 «Сестринское дело»

Предметы

I п/г

II п/г

Информатика

24

4х6

Хамзина Г.С.

6/V – 14/V

Хамзина Г.С.

15/V – 21/V

Основы психологии и коммуникативные навыки

36

4х9

Соловьева Л.В.

4/III – 14/III

Соловьева Л.В.

29/IV – 11/V

Анатомия

64

4х16

Темникова Н.А.

15/III – 30/III,29/IV – 4/V

Темникова Н.А.

1/III – 14/III,22/IV – 26/IV

Физиология

40

4х10

Бикетова Л.А.

4/II – 14/II

Бикетова Л.А.

18/III – 1/IV

Медицинская биология и генетика

60

4х15

Ибраева Б.С.

21/II – 5/III,15/V – 18/V

Ибраева Б.С.

2/IV – 18/IV

Основы сестринского дела

88

4х22

 

Кожахметова А.Т.

2/IV – 26/IV

Черненко С.В.

4/II – 28/II

 

С 19/I – 31/V – 2019год

С 1/VI – 14/VI- ПО

С 15/VI – 21/VI- экзамены

II – 5 «Мейіргер ісі»

Предметы

I п/г

II п/г

Информатика

24

4х6

Акедилова Н.К.

21/II – 27/II

Акедилова Н.К.

13/V – 18/V

Основы психологии и коммуникативные навыки

36

4х9

Куанышбекова А.Н.

5/IV – 15/IV

Куанышбекова А.Н.

25/III – 3/IV

Анатомия

64

4х16

Артыкова С.Ж.

13/III – 3/IV

Артыкова С.Ж.

4/IV – 22/IV

Физиология

40

4х10

Сулейменов Т.Т.

28/II – 12/III

Сулейменов Т.Т.

13/III – 27/III

Медицинская биология и генетика

60

4х15

Аяпбергенова А.А.

4/II – 20/II

Аяпбергенова А.А.

1/III – 6/III

23/IV – 4/V

Основы сестринского дела

88

4х22

 

Кожахметова А.Т.

3/V – 31/V

Кенжебаев О.Е.

4/II – 28/II

II – 6 «Сестринское дело»

Предметы

I п/г

II п/г

Информатика

24

4х6

Суйиндыкова А.С.

26, 27/II

28/V – 31/V

Суйиндыкова А.С.

1/III – 7/III

Основы психологии и коммуникативные навыки

36

4х9

Соловьева Л.В.

18/II – 27/II

Соловьева Л.В.

11/III – 20/III

Анатомия

64

4х16

Темникова Н.А.

10/V – 28/V

Темникова Н.А.

14/V – 31/V

Физиология

40

4х10

Бикетова Л.А.

2/IV – 12/IV

Бикетова Л.А.

15/IV – 25/IV

Медицинская биология и генетика

60

4х15

Ибраева Б.С.

19/IV – 8/V

Ибраева Б.С.

18/III – 8/IV

Основы сестринского дела

88

4х22

 

Старокожко Л.Г.

28/II – 29/III

Шагарова О.Д.

4/II – 28/II

 

 

С 19/I – 31/V – 2019год

С 1/VI – 14/VI- ПО

С 15/VI – 21/VI- экзамены

II – 7 «Мейіргер ісі»

Предметы

I п/г

II п/г

Информатика

24

4х6

Акедилова Н.К.

4/II – 9/II

Акедилова Н.К.

16/IV – 22/IV

Основы психологии и коммуникативные навыки

36

4х9

Куанышбекова А.Н.

20/V – 29/V

Куанышбекова А.Н.

22/II – 4/III

Анатомия

64

4х16

Артыкова С.Ж.

22/II – 26/II,23/IV – 8/V

Артыкова С.Ж.

4/II – 21/II

Физиология

40

4х10

Сулейменов Т.Т.

11/II – 21/II

Сулейменов Т.Т.

4/IV – 15/IV

Медицинская биология и генетика

60

4х15

Аяпбергенова А.А.

2/IV – 18/IV

Аяпбергенова А.А.

15/V – 31/V

Основы сестринского дела

88

4х22

 

Кожахметова А.Т.

2/III – 1/IV

Алтынбеков М.Б.

5/III – 3/IV

 

Заместитель директора по практическому обучению Б.Ш. Куанышева